Warunki użytkowania

 PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ OKREŚLAJĄ WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

Warunki użytkowania

Poprzez uzyskanie dostępu i używanie niniejszej strony internetowej dostarczonej przez Royal Yachts Poland Sp. z o o. ( Pricess Yachts Poland) pod adresem www.princessyachtspoland.pl wyrażają Państwo zgodę na następujące warunki.

-Royal Yachts Poland ( Pricess Yachts Poland) może zmienić niniejsze warunki w dowolnej chwili poprzez opublikowanie zmian online. Prosimy regularnie sprawdzać niniejsze warunki w celu zapoznania się z najnowszymi zmianami.

UŻYWANIE STRONY INTERNETOWEJ

-Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, pobieranie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub udostępnianie do wiadomości publicznej wszelkich treści zawartych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Royal Yachts Poland ( Pricess Yachts Poland) jest surowo zabronione.

-Wyrażają Państwo zgodę na używanie niniejszej strony wyłącznie do celów zgodnych z przepisami prawa i w sposób, który nie będzie naruszał, ograniczał ani zakazywał praw innych osób używających tej strony. 

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

-Treści udostępniane na niniejszej stronie internetowej, w tym informacje, nazwy, obrazy, ilustracje, loga i ikony dotyczące spółki Royal Yachts Poland ( Pricess Yachts Poland) oraz jej produktów i usług, są udostępniane w stanie „TAKIM JAKIM SĄ” i w miarę „DOSTĘPNOŚCI” bez żadnych rękojmi lub gwarancji udzielanych w zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa, w tym gwarancji dorozumianych dotyczących zadowalającej jakości, dopasowania do określonego celu, nienaruszania praw, kompatybilności, bezpieczeństwa i dokładności.

-Pod żadnym pozorem firma Royal Yachts Poland ( Pricess Yachts Poland) nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę danych, utratę dochodów lub spodziewanych zysków, utratę działalności biznesowej, utratę możliwości, utratę dobrej reputacji lub naruszenie reputacji, straty poniesione przez strony trzecie lub wszelkie szkody pośrednie, następcze lub moralne wynikające z używania niniejszej strony niezależnie od formy działania.

-Royal Yachts Poland ( Pricess Yachts Poland) nie gwarantuje, że obsługa treści na stronie internetowej będzie ciągła i wolna od błędów lub, że treści będą wolne od wirusów lub błędów.

 

 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

-Nazwy, obrazy i loga identyfikujące spółkę Royal Yachts Poland (Princess Yacht Poland) oraz jej produkty i usługi podlegają prawom autorskim, prawom ochrony wzorów przemysłowych i znakom towarowym. Żadne z niniejszych warunków nie będą interpretowane jako nadane w drodze implikacji, estoppelu lub innej licencji lub prawa do używania znaku towarowego, patentu, wzoru przemysłowego lub prawa autorskiego Royal Yachts Poland (Princess Yacht Poland)

ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE

-Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Firma Royal Yachts Poland (Princess Yacht Poland) nie ma wpływu ani nie posiada kontroli nad stronami internetowymi stron trzecich, nie ponosi za nie odpowiedzialności oraz nie aprobuje stron internetowych stron trzecich ani ich dostępności lub treści, w tym poglądów i opinii wyrażanych na takich stronach internetowych.

 

KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących powyższych warunków prosimy o kontakt pod adresem info@princessyachtspoland.pl